تاریخ تشیع در نیشابور (3)/ از آغاز تا انقراض غزنویان
27 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » تابستان 1384 - شماره 6 » (37 صفحه - از 75 تا 111)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره دربخش اول ودوم این پژوهش روند کلی پیدایش وگسترش مذهب تشیّع، بهویژه تشیّع امامی (اثنا عشری) در نیشابور از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری مورد بررسی قرار گرفت وطی آن به این نکته اشاره گردید که مذهب تشیّع به احتمال زیاد هم زمان با ورود صحابه، وارد نیشابور گردید وپس از آن با آمدن سادات وبرخی یاران نزدیک اهل بیت(علیهم السلام)، نظیر آل قنبر، ابوالاسود دوئلی، جعدة بن هبیره مخزومی (خواهرزاده امام علی(علیه السلام)) وجمعیت هایی از قبایل یمنی ـ که نوعاً ارادتمند اهل بیت(علیهم السلام) و پیرو ایشان بودند ـ به نیشابور، روند توسعه مذهب تشیّع دراین خطه سرعت گرفت. بر اساس آنچه در بخش دوم این پژوهش گذشت، ورود امام رضا(علیه السلام) در سال 200 هجری به نیشابور، نقطه عطفی در روند گسترش مذهب _______________________________ 1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام.