جغرافیای تاریخی شبکه آب های بین النهرین (بخش دوم؛ محورت فرات)
32 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان » تابستان 1384 - شماره 2 » (35 صفحه - از 34 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر، جغرافیای تاریخی محور فرات، یعنی محور غربی از دو محور شبکه آب‏های عراق را بررسی می‏کند. طی این پژوهش درباره موضوعاتی چون: بستر رود فرات، آبریزها (منابع و سرچشمه‏ها)، انشعابات، نهرها و کانال‏های مصنوعی انشعابی از رود فرات، بستر و کاربری این نهرها جهت تأمین آب مورد نیاز مصارف شرب و کشاورزی و نیز بهره برداری از این نهرها به عنوان راه آبی ارتباطی میان محور دجله و محور فرات، مطالعه و تحقیق شده‏است. هم‏چنین در این مقاله به سیر تاریخی اعلام جغرافیایی مربوط به رودها و نهرها و نیز عوارض ناشی از ضعف یا غفلت از مدیریت آب‏های عراق طی دوره‏های مختلف از جمله، پیدایش اراضی باتلاقی (بطایح) وسیع در جنوب عراق توجه شده است. واژه‏های کلیدی: فرات، بلیخ، خابور، دجیل فرات، دجیل دجله، سورا، آبریز، نهر (کانال) و بطایح.